QQ理财通1000定期1个月立减16元,1000定期1个月送12.88元

特别注意!

腾讯理财通各种套路,领完红包之后一定要注意基金名称、定期市场等问题

该红包默认定期161天,可以更改为招行或民生基金!

理财通内无资产可以领取!

之前还有一个送15.88元的,也是要求理财通内无资产只需要定期1000元,建议领券之后先不要买入!

最佳姿势:先零资产领+15.88的券,再零资产领+12.88的券,最后使用1000-16的红包,然后依次用券买入!

1000-16元红包地址:

(QQ可直接打开,这个不是卡券,买的时候立减,需要特别注意,倘若最后付款没有立减,千万不要付款,防止腾讯套路!

https://qian.tenpay.com/action/mb/hb1605/page/mqq_hb1605_6902_c81bd46065ef5ee7.shtml

QQ理财通1000定期1个月立减16元,1000定期1个月送12.88元

 

1000+12.88元领券地址:

(qq可直接打开)

https://qian.tenpay.com/action/mb/hb1605/page/mqq_hb1605_6924_4abadb28974ea4ff.shtml

QQ理财通1000定期1个月立减16元,1000定期1个月送12.88元

  • QQ群
  • weinxin
  • 微信公众号
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: